گروه آموزشی رشد فردی

قانون اولویت ها

چگونه با زمانی که داریم بهترین نتیجه را بگیریم؟

396

بدترین استفاده از زمان این است که کاری را انجام بدهید که اصلا نیاز به انجام آن نیست.

اصل پارتو می گوید که ۲۰ درصد فعالیت های شما ۸۰ درصد ارزش کل فعالیت هایتان را ایجاد می کند. یعنی، اگر ۱۰ تا کار را باید انجام دهید، ارزش ۲ مورد از این ۱۰ مورد از همه ۸ مورد دیگر بیشتر خواهد بود.

برای رسیدن به اهداف بزرگ، همیشه باید روی تعداد کمی از فعالیت ها که بیشترین ارزش را به زندگی و کارتان می دهند تمرکز کنید. می توانید این کار را با قانون اولویت ها انجام دهید:

 

پیامدها را تعیین کنید
ارزش هر کاری در ترتیب اولویت هایتان می تواند با اندازه گیری پیامد های احتمالی انجام یا عدم انجام آن تعیین شود. کاری که مهم باشد، پیامدهای مهمی برای زندگی و شغلتان دارد. کاری که مهم نباشد، پیامدهای مهمی برای زندگی وشغلتان ندارد. نشانه کسی که بهتر فکر می کند این است که قبل از شروع پیامدها را بررسی می کند.

 

نوشته های مرتبط

سوال اصلی را بپرسید
مداوما از خودتان بپرسید، «در حال حاضر ارزشمندترین استفاده از زمان چیست؟» و پاسخ هر چه بود، روی همان کار کنید. توانایی شما برای وادار کردن خودتان به کار روی آن کارهای معدودی که می تواند بزرگترین تفاوت را در زندگی تان ایجاد کند، ویژگی اصلی است که همه چیز را برایتان ممکن می کند.

 

اقدام هایی که می توانید انجام دهید
با این روش می توانید این قانون را فوری روی کارهایتان اعمال کنید:

اول، فهرستی از کارهایی که در شغلتان انجام می دهید تهیه کنید. بعد، این فهرست را تحلیل نمایید و سه تا پنج مورد از کارهایی که از همه کارهای با هم مهم ترند مشخص کنید.

دوم، تصور کنید که اگر هر دقیقه هر روز را روی مهم ترین کارهایی که باید انجام دهید بگذارید، در پایان ماه ۱۰۰ میلیون تومان دریافت خواهید کرد. با این فکر رفتارتان چه تغییری پیدا می کند؟ چه کاری را متفاوت انجام خواهید داد؟

منبع برایان تریسی
از طريق علی اکبر مجیدی
ممکن است به این نوشته ها نیز علاقه داشته باشید:

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.