چگونه با تاثیرات منفی در زندگی خود کنار بیاییم

چگونه با تاثیرات منفی در زندگی خود کنار بیاییم؟

اگر می‌خواهید بزرگترین تاثیرات در مورد آدمی که در حال حاضر هستید را ارزیابی کنید این چیزهایی است که در بالای لیست شما قرار خواهند گرفت. آدمها و افکاری که شما اجازه می دهید در زندگی شما حضور داشته باشند.