گروه آموزشی رشد فردی

مهارت های عمومی مدیریت زمان

برنامه ریزی که هر عصر برای روز بعد انجام می دهیم، اثری فوق العاده بر میزان موفقیتمان دارد.

320

برنامه ریزی که هر عصر برای روز بعد انجام می دهیم، اثری فوق العاده بر میزان موفقیتمان دارد. در اینجا برخی از مهارت های عمومی مدیریت زمان بیان می شوند که هر کسی می تواند از آن ها استفاده کند و کارهای بیشتری را در زمان کمتر به انجام رساند.

 

۱- همیشه روی کاغذ فکر کنید

یک برگه کاغذ بردارید و هر کاری که می خواهید انجام دهید روی آن بنویسید. همه چیز را بنویسید، حتی خوردن یک ناهار سالم و ورزش و آماده سازی شام برای خانواده به همراه تمام جزئیات.

بعد از خود این سوال ها را بپرسید و آن ها را مرتب کنید: اگرمی توانستم فقط یکی از کارهایی که در این فهرست نوشته ام را انجام بدهم، کدام را انتخاب می کردم؟

اگر می توانستم دو تای دیگر را هم انجام دهم، دومی و سومی کدام ها بودند؟ بعد از انجام این انتخاب ها، اولین کاری که صبح شروع می کنید انتخاب اولتان باشد و خود را مقید کنید که آن را کامل انجام دهید. بعد به سراغ دومی بروید.

 

۲- از حواس پرت کن ها مثل ایمیل و رسانه ها دوری کنید

اگر صبح  زود ایمیل یا گوشی تان را چک کنید، خیلی راحت و سریع از کارتان دور می شوید. فقط با یک پیام شروع می شود و قبل از این که متوجه شوید چندین ساعت پای آن گذاشته اید و هنوز کارتان که اولویت اول را دارد شروع نکرده اید!

گوشی تان را دور کنید تا حواستان از کار مهمتان پرت نشود.

 

۳- هر شب فهرست کارهای روز بعد را تهیه کنید

بهترین راهی که می توانید مطمئن شوید روز بعدتان به اندازه کافی مفید خواهد بود، این است که فهرست اهداف و کارهای آن روز را از شب قبل آماده کنید.

توانایی شما برای برنامه ریزی مناسب قبل از عمل میزان دانش و توانایی ذهنی شما را نشان می دهد. هر قدر بهتر برنامه ریزی کنید، غلبه بر تعلل برایتان ساده تر می شود، هم برای شروع و هم برای ادامه دادن.

با نوشتن اهدافتان قبل از خواب، به کارهایی که باید انجام دهید فکر خواهید کرد و به صورت ذهنی قبل از بیدار شدن برای انجام آن ها آماده می شوید.

زمانی که هر روز را از قبل برنامه ریزی کنید، اولویت ها را مشخص کنید و طبق برنامه پیش بروید، کاری که انجام می دهید سریع تر و راحت تر از قبل انجام خواهد شد. به همین صورت احساس قدرت و توانایی بیشتری می کنید. کارهای بیشتری را سریع تر از آنچه فکر کنید انجام خواهید داد. در نهایت، دیگر کسی نمی تواند شما را متوقف کند.

ممکن است به این نوشته ها نیز علاقه داشته باشید:

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.