گروه آموزشی رشد فردی
مرور رده

روابط و ارتباطات

۵ گام عالی برای ساختن اعتماد به نفس و محبوبیت بین افراد

عمیق ترین نیاز بشر احساس مهم بودن است. زمانی که در طول زندگی تان شروع به ساختن اعتماد به نفس می نمایید و باعث می شوید که دیگران احساس ارزشمند و مهم بودن کنند، آن ها شما را دوست خواهند داشت، شما را مورد پذیرش قرار می دهند و تمامی درها را به…