گروه آموزشی رشد فردی
مرور رده

پول و کسب و کار

۳ عادت مالی که ثروت مندان را از فقیران جدا می کند

این نکته را به خاطر داشته باشید: تمام وقت کارکنید و پاره وقت روی ثروت مند شدنتان زمان بگذارید! و چه احساس خوبی خواهد بود زمانی که می گویید: دارم کار می کنم تا ثروت مند شوم. نه این که فقط زندگی و اموراتم را بگذرانم. زمانی که برای ثروت مند…