گروه آموزشی رشد فردی
آرشیو ماهانه

دی ۱۳۹۶

مهارت های عمومی مدیریت زمان

برنامه ریزی که هر عصر برای روز بعد انجام می دهیم، اثری فوق العاده بر میزان موفقیتمان دارد. در اینجا برخی از مهارت های عمومی مدیریت زمان بیان می شوند که هر کسی می تواند از آن ها استفاده کند و کارهای بیشتری را در زمان کمتر به انجام رساند.

چگونه صبحمان را درست شروع کنیم؟

بررسی عادت های صبح کارآفرینان و افراد موفق نتایج جالب و خلاقانه ای را نشان داد. عادت های این افراد شامل پنج حوزه می شود که در زیر فهرست شده اند. باید عادت هایی را که به نظرمان مناسب می آید انتخاب کنیم و آن ها را دنبال نماییم. می توانیم عادت…

یک بازی ذهنی ساده برای رسیدن به اهداف

طرز فکرمان در مورد اهدافمان یا این که چگونه به اهدافمان و رسیدن به آن ها فکر کنیم، عامل اساسی و تعیین کننده ای است که مشخص می کند به هدفمان می رسیم یا خیر. البته انسان با طرز فکر های متفاوت ممکن است به اهداف متفاوتی برسد اما مهم است که هدف…